Ki tüntette el az úszók 3 millió forintját?


A Hód-Úszó Sportegyesület elnökségi tagjaiként megdöbbenve szembesültünk azzal, hogy 2020. augusztus 6-án 3 millió forintot utaltak át egyesületünk bankszámlájáról a NICS-HSÚVC számlájára – írja közleményében az egyesület, amit változtatás nélkül közlünk.

“Ki tüntette el az úszók 3 millió forintját?

A feltett kérdésre mi természetesen tudjuk a választ.  Az adott ügylet közvetlen és közvetett szereplői régiónk és az úszósport prominens képviselői, akiknek nemcsak a saját lelkiismeretükkel, hanem az igazságszolgáltatással is el kell számolniuk.

§§ §§ §§

A Hód-Úszó Sportegyesület elnökségi tagjaiként megdöbbenve szembesültünk azzal, hogy 2020. augusztus 6-án 3 millió forintot utaltak át egyesületünk bankszámlájáról a NICS-HSÚVC számlájára,

„20 fő sportolói átigazolása utáni nevelési, felkészítési, versenyeztetési, eredményességi költségtérítés” címén.

Ez a cselekmény ellentmond a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Igazolási – (nyilvántartási –) és Átigazolási Szabályzatának. Szeretnénk leszögezni, hogy a MÚSZ hivatkozott szabályzatának 5.§ „Az átigazolással kapcsolatos rendelkezések” (12. bekezdés) világosan kimondja a következőket:

„Ha az amatőr sportoló tagsági jogviszony alapján sportol e jogviszony fennállásának időtartama alatt sportszervezetének hozzájárulása nélkül, költségtérítés nélkül a jelen szabályzat 5. § 5) pontjában foglaltak betartásával, illetőleg a (6) bekezdés alapján igazolható át más sportszervezetbe.”

A fenti szabályzat, melyet dr. Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke írt alá, 2017. december 15. óta van hatályban. Véleményünk szerint a „sportszervezetének hozzájárulása nélkül” is átigazolható sportolóknak bármilyen ellenértéket megállapítani, és pénzügyileg teljesíteni etikátlan és egyben törvénytelen. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis, és kimeríti a hűtlen kezelés fogalmát.

A fent említett amatőr sportolóknak az átadó egyesülettel szerződése nem volt, és a klubváltás 2020. januárban, tehát átigazolási időszakban történt. A versenyzők többsége csupán egy éven át volt a NICS-HSÚVC versenyzője, amely idő alatt a sportolók az egyesületi tagdíjukat, sportolói bérletük árát és nevezési díjaikat a NICS-HSÚVC felé rendezték, tartozásuk ezen időszakra nézve nem maradt. A megállapodásról sem az érintett versenyzőknek és szülőknek, sem az elnökségünknek tudomása nem volt

A hivatkozott 3 millió forintot 7 hónappal később utalták az átadó egyesület számlájára, amit nem csupán az egyesületünktől, hanem annak tagjaitól, összességében valamennyi edzőtől, szülőtől, s ami a legfontosabb:

a gyermekeinktől vette el a pénzügyi tranzakció elindítója.

Az a képtelen helyzet, hogy az egyesületünk működésébe beleszólása van olyan személynek, aki már régen nem a mi érdekeinket képviseli, a jelenleg érvényben levő jogi szabályozásnak köszönhető, amelynek felgöngyölítése és megoldása folyamatban van.

A nagyértékű kár miatt a felelős gazdálkodást és a jogszerű állapot visszaállítását szem előtt tartva a szükséges jogi lépéseket megtettük.

A Hód-Úszó SE elnöksége:

Kerekes Zoltán sk.

Olaszné Bajusz Andrea sk.

Székely Mihály sk.

Ugrainé Szíver Ibolya sk.